ออมเงินเพื่อการเกษียณ ง่ายๆสไตล์นักบัญชี

 

นักบัญชีส่วนใหญ่ชีวิตจะมีแต่งาน งาน งาน ทำงานยุ่งมากจนไม่มีเวลา จนลืมคิดไปว่า ณ วันที่เราเกษียณอายุ เราจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ เพื่อมาใช้จ่ายในยามเกษียณ ผมก็เลยลองคำนวณออกมาโดยใช้สมมติฐานดังนี้

1.        โดยเฉลี่ยนักบัญชีเริ่มทำงานมีรายได้ตอนอายุ? 22 ปี

2.        เงินเดือน เดือนแรกที่นักบัญชีได้รับ? 15,000 บาท

3.        อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนโดยเฉลี่ย? 5% ต่อปี

4.        ในแต่ละเดือน สามารถออมเงินได้เท่าไหร่? 20% ของเงินเดือน

5.        จะทำงานไปจนถึงอายุ?  60 ปี

6.        คาดว่าจะมีอายุยืนยาวไปถึงกี่ปี? 85 ปี

7.        หลังเกษียณจะใช้เงินเดือนละ? 20,000 บาท

 

ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดเงินติดลบ ไม่พอใช้สำหรับการเกษียณจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้ เพื่อให้นักบัญชีอย่างพวกเรารู้จักอดออมและลงทุน เพื่อให้อยู่ได้สูขสบายหลังการเกษียณ